Trenażer do ćwiczeń oddechowych , które będą dla nas najkorzystniejsze?

Przyrząd do ćwiczenia oddechu służą do rehabilitacji oddechowej, którą możemy robić pod okiem lekarzy lub samemu w domu. Trenażery POWERbreathe pomogą wykonywanie większych i głębszych wdechów, czego rezultatem jest wsparcie mięśni, które biorą udział w oddychaniu. Trenażer do ćwiczeń oddechowych jest bardzo praktyczny dla osób, które przebyły infekcje takie jak. Covid, astmę, POChP, mukowiscydozę. Dobrze …